top of page

ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಸ್ವರೂಪಿ ಪದ್ಮಾತಾಯಿಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್

 

1) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು - ಡಾ.ರವಿಶಂಕರ್ ಡಿ ಕನಮಡಿ

2) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಡಾ.ಸುಧಾ ಎಲ್ ನಾಗರಕಟ್ಟಿ

3) ಖಜಾಂಚಿ - ರೋಹಿತ್ ಸಿ ಪಾಟೀಲ

4) ಜೆಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಗೌಡ ವೈ ಪಾಟೀಲ

5) ಸದಸ್ಯರು -

 • ಡಾ.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕರ್ಜುನಪ್ಪ

 • ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಟಿ ಕಿತ್ತೂರು

 • ಡಾ. ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಆರ್ ಹಿರೆಮಥ್

 • ಡಾ. ಅನುರಾಧಾ ಆರ್ ಕನಮಡಿ

 • ಶ್ರೀಶಂಕರ್ ಕೋಲಿ

6) ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು -

 • ಶ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿ

 • ಶ್ರೀ ಜಿ.ಬಿ.ಅಲ್ಲಿಮಟ್ಟಿ

ಶ್ರೀ ಸನ್ನಿಧಿ ಗುರುದತ್ತ ದಾಸೋಹ ಟ್ರಸ್ಟ್

 

1) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು - ಶ್ರೀಮತಿ. ಗಂಗುತಾಯಿ ರವಿಶಂಕರ ಕನಮಡಿ

2) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ - ಡಾ.ರವಿಶಂಕರ ಡಿ ಕನಮಡಿ

3) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಗೌಡ ವೈ ಪಾಟೀಲ

4) ಖಜಾಂಚಿ - ರೋಹಿತ್ ಸಿ ಪಾಟೀಲ

5) ಜೆಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - ಡಾ.ಸುಧಾ ಎಲ್ ನಾಗರಕಟ್ಟಿ

6) ಸದಸ್ಯರು -

 • ಡಾ.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕರ್ಜುನಪ್ಪ

 • ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಟಿ ಕಿತ್ತೂರು

 • ಡಾ.ಶಕ್ತಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಿ ಹಿರೆಮಥ್

 • ಡಾ. ಅನುರಾಧಾ ಆರ್ ಕನಮಡಿ

bottom of page